Whiplash als gevolg van een aanrijding in het verkeer

Jaarlijks gebeuren er veel verkeersongevallen. Het gaat daarbij vaak om een achterop aanrijding. Letsel dat vaak het gevolg is van een kettingbotsing of kop-staart botsing is een whiplash. Maar wat is een whiplash en welke letselschade wordt vergoed als u aangereden door een auto wordt?

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een veel gehoorde definitie, maar wat is een whiplash nu eigenlijk? Het Engelse woord Whiplash betekent vrij vertaald naar het Nederlands zweepslag. Hierbij gaat de zweep hard naar voren en weer naar achteren. Hetzelfde gebeurt tijdens een aanrijding van achteren. Door de harde klap van achteren wordt het hoofd hard naar voren en vervolgens weer naar achteren geslagen. Als gevolg hiervan ontstaan klachten.

Wat zijn de symptomen van een whiplash?

Een andere vraag is hoe je een whiplash herkent, met andere woorden, wat zijn de symptomen van een whiplash? De bekendste symptoom van een whiplash zijn de nekklachten. De nek wordt immers heen en weer geslingerd bij een aanrijding van achteren. Maar er zijn nog veel meer symptomen van een whiplash die zich direct of kort na een ongeval openbaren. De bekendste zijn:

  • Rugklachten
  • Hoofdpijnklachten
  • Concentratieproblemen
  • Visusklachten
  • Vermoeidheid.

Wie is schuldig en aansprakelijk voor een achterop aanrijding?

Een aanrijding van achteren kan veel klachten en beperkingen met zich meebrengen. De klachten als gevolg van een achterop aanrijding zijn hiervoor al genoemd. Deze klachten en beperkingen kunnen schade met zich meebrengen. Deze schade wordt letselschade genoemd. De vraag is echter wie er nu schuldig is bij een achterop aanrijding en wie er aansprakelijke gesteld kan worden voor de letselschade.

Wie schuldig is bij een aanrijding is te vinden in artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Dit wetsartikel luidt: “De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.” Het is dus in beginsel het achterste voertuig dat schuldig is aan de aanrijding van achteren.

Aansprakelijk voor de door het verkeersslachtoffer geleden schade is uiteraard de persoon die het ongeval veroorzaakt. Maar omdat ieder motorvoertuig verplicht verzekerd is in Nederland, kan de letselschadeclaim rechtstreeks bij de aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke partij ingediend worden.

Welke letselschade wordt vergoed bij een whiplash?

Staat de aansprakelijkheid eenmaal vast, dan is er recht op een letselschadevergoeding. Deze bestaat uit materiële schade en smartengeld. Materiële schade is alle schade die op geld te waarderen is. Voorbeelden van materiële schade zijn inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid, medische kosten en kosten gemaakt voor hulp in het huishouden. Smartengeld is een vergoeding voor alle gevolgen van een ongeval welke niet op geld waardeerbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn pijnklachten zoals de nekklachten, angstklachten en psychische klachten.

Discussie causaal verband bij whiplash letsel

Een probleem bij het verhalen van letselschade als gevolg van een whiplash is de discussie over het causaal verband tussen het ongeluk en het letsel. Verzekeraars stellen zich vaak op het standpunt dat het bij whiplashletsel slechts gaat over kortdurende klachten en beperkingen. Dit zou beteken dat niet alle letselschade vergoed wordt.

Omdat de discussies vaak lang duren, kan het lang duren voordat de letselschadevergoeding betaald wordt. Inmiddels is er gelukkig wel rechtspraak die het letselschadeslachtoffer helpt bij het succesvol verhalen van letselschade door een whiplash. Inschakelen van een letselschade advocaat is daarbij wel vaak noodzakelijk.