PTA betekenis + uitleg

Misschien zit je zelf nog op de middelbare school of heb je een kind in de bovenbouw. In deze blog gaan we in op alles dat je moet weten van het PTA.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een belangrijk onderdeel van het voortgezet onderwijs in Nederland. Het is een overzicht van alle toetsen en examens die een leerling moet maken om het diploma te behalen.

Wat is een PTA?

Een PTA is een document dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het geeft een overzicht van alle toetsen en examens die een leerling moet maken om het diploma te behalen. In zin staat in het PTA informatie over:

 • Leerstof (wat moet er geleerd worden voor de toets)
 • Toetsvormen (werkstuk, mondelinge overhoring, schriftelijke overhoring, presentatie, etc.)
 • Toetsdatums (wanneer en in welk tijdvak vindt de toets plaats)
 • Toetsduur (hoe lang mag gedaan worden over de toets)
 • Herkansingseisen (in welke gevallen en op welke momenten is er mogelijkheid tot herkansing)
 • Cijfer (hoe komt een leraar tot het cijfer)

Het is een belangrijk document voor leerlingen omdat het hen helpt zich voor te bereiden op hun toetsen en examens.

Hoe werkt een PTA?

Een PTA wordt opgesteld door de school en is gebaseerd op het examenprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het PTA is verdeeld in twee delen: het schoolexamen en het centraal examen. Omdat pas vanaf de bovenbouw schoolexamens worden afgenomen, geldt het PTA alleen voor de bovenbouw. In de onderbouw geldt het PTO, Programma voor Toetsing Onderbouw.

Het schoolexamen bestaat uit alle toetsen en examens die door de school worden afgenomen. De toetsen gaan in regel over de stof die in het examen zal terugkomen. Het is niet alleen een markering voor beheersing, maar het heeft nog een belangrijke functie. De helft van het uiteindelijke eindcijfer op het diploma, bestaat uit alle schoolexamens. Mocht je een onvoldoende staan, dan bestaat de mogelijkheid dat je zakt. Zelfs wanneer je eindexamencijfer wel een voldoende is.

In het laatste jaar van de middelbare school is het tijd voor het centraal examen. Deze wordt op je eigen school afgenomen, maar komt vanaf de overheid. Daarnaast gaat het om landelijk vastgestelde toetsen. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van het examenjaar. De cijfers tellen vormen van de helft van het eindcijfer.

Het belang van een PTA


Een PTA is belangrijk voor zowel leerlingen als docenten (en natuurlijk ouders). Voor leerlingen biedt het PTA een duidelijk overzicht van wat er van hen verwacht wordt. Je weet wanneer je welke toets hebt en wat je ervoor moet doen. Het helpt structuur te bieden en geeft een beknopt overzicht. Waarschijnlijk zal je tijdens lessen de volledige leerstof te horen krijgen.

Voor docenten is het PTA meer een leidraad voor het onderwijs dat ze geven. Omdat bekend is welke toetsen en examens eraan komen, of in ieder geval welke stof het bevat, kan een lessenserie daarop worden aangepast. De afstemming tussen het onderwijs en de toetsing en examinering, is meer optimaal..

Bovendien heeft het PTA heeft een belangrijke rol in de kwaliteitszorg van de school. Door het PTA goed te organiseren en uit te voeren, kan de school de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing en examinering bewaken en verbeteren.

Tips voor jou als leerling

Voor jou als leerling is het PTA dus erg belangrijk. We geven je een paar tips, om zo goed mogelijk om te gaan met alles water komt kijken bij dit ietwat enge document.

 1. Lees het PTA goed door en maak aantekeningen. Zo weet je precies welke toetsen en examens je moet maken, wanneer deze plaatsvinden en wat de toetsvorm is. Natuurlijk zal je hierover vroegtijdig geïnformeerd worden door je leraren.
 1. Maak een planning en houd je hieraan. En vooral dat laatste. Hoe hoger de jaarlaag, hoe meer stof de toetsen zullen bevatten. Met een goede planning voorkom je dat je op het laatste moment alles moet doen. Een goede cijferlijst geeft veel rust bij ingang van het examen.
 2. Vraag hulp aan je docenten als je iets niet begrijpt of als je hulp nodig hebt bij de voorbereiding. Docenten staan altijd voor je klaar, het is immers hun werk.
 3. Neem aantekeningen tijdens de lessen en zorg dat je de stof begrijpt. Scheelt een hoop stress bij het leren en levert je hopelijk een mooi cijfer op.
 4. Maak oefenopgaven en ga na waar je nog moeite mee hebt. Als je ergens tegenaan loopt, kan je nog voor de toets het laten uitleggen door je docent.

Conclusie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting speelt, bewust of onbewust, een groot deel in het leven van onze jonge tieners. De leidraad bepaalt wat en hoe ze moeten leren. In twee tot drie jaar worden ze klaargestoomd op het examen. Misschien wat geruststellender: je hebt dus ook twee tot drie jaar om de helft van je cijfer te bepalen. Doe je dit goed? Dan is de kans groter dat je het op je examen ook goed zal doen. Fijn toch!